ONAY
ONAY OLP 130
Kim thu sét ONAY OLP 130
Tên: ONAY OLP 130
KIM THU SÉT ONAY OLP 130
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng.
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ: 89 mét
- HIệu: ONAY. Model: OLP 130. Xuất xứ: Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

ONAY OLP 214
Kim thu sét ONAY OLP 214
Tên: ONAY OLP 214
 KIM THU SÉT ONAY OLP 214
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng.
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ: 131 mét
- HIệu: ONAY. Model: OLP 214. Xuất xứ: Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ


Giá: Liên hệ
ONAY OLP 175
Kim thu sét ONAY OLP 175
Tên: ONAY OLP 175
 KIM THU SÉT ONAY OLP 175
- Thiết bị phòng 
chống sét trực tiếp đánh thẳng.
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ: 107 mét
- HIệu: ONAY. Model: OLP 175. Xuất xứ: Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ


Giá: Liên hệ
ONAY OLP 80
Kim thu sét ONAY OLP 80
Tên: ONAY OLP 80
 KIM THU SÉT ONAY OLP 80
- Thiết bị phòng
chống sét trực tiếp đánh thẳng.
- Loại kim thu sét tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ: 65 mét
- HIệu: ONAY. Model: OLP 80. Xuất xứ: Turkey - Thổ Nhĩ KỳGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT