PULSAR
Kim thu sét PULSAR 18
Tên: PULSAR 18 IMH 1812
 KIM THU SÉT PULSAR 18 - IMH 1812
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 18 (IMH 1812). Xuất xứ: France - Pháp

* Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét PULSAR 30
Tên: PULSAR 30 IMH 3012
KIM THU SÉT PULSAR 30 - IMH 3012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 30 (IMH 3012). Xuất xứ: France - Pháp

* Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét PULSAR 45
Tên: PULSAR 45 IMH 4512
KIM THU SÉT PULSAR 45 - IMH 4512
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 45 (IMH 4512). Xuất xứ: France - Pháp

Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp: 
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:

 
* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
Kim thu sét PULSAR 60
Tên: PULSAR 60 IMH 6012
KIM THU SÉT PULSAR 60 - IMH 6012
- Kim thu sét loại tiên đạo sớm ESE
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
- Hiệu: PULSAR. Model: PULSAR 60 (IMH 6012). Xuất xứ: France - Pháp

Lựa chọn thêm:
+ Bộ đếm sét P8011B - Pháp:
thiết bị dùng để đếm số lần sét đánh.

Xem video hướng dẫn lắp đặt bộ đếm sét P8011b:


 
Loại kim thu sét cao cấp của của PHÁP, do hãng INDELEC sản xuất:


* Tham khảo sản phẩm khác có liên quan:
HÀN HÓA NHIỆT
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 
  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT             KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP              HÀN HÓA NHIỆT TIẾP ĐỊA                        CÁP ĐỒNG TRẦN
Picture
      Kim thu sét    HÀN HÓA NHIỆT        
     
     http://www.chongset.com                                      http://www.kimthuset.net                                     http://hanhoanhiet.com                  http://capdongtran.com

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT

CỌC TIẾP ĐỊA

HÀN HÓA NHIỆT

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT